Een kind in nood laat je niet in de steek!

Help ons & laat ons helpen

Hoe kunnen we elkaar helpen? Kindvervreemding is niet onschuldig, het is een ernstige vorm van emotionele kindermishandeling. Wij trachten enerzijds betrokkenen (scholen, artsen, gerecht) te informeren rond de malversaties die aan de gang zijn, en anderzijds ook advocaten op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Indien wij merken dat bepaalde personen herhaaldelijk hun boekje te buiten gaan leggen wij klacht neer tegen de betrokkenen. Daarom is het belangrijk dat we het verhaal van zoveel mogelijk mensen kennen…