Een kind in nood laat je niet in de steek!

Zogenaamde Experten

Een bekend probleem bij kindermishandeling door ouderverstoting is dat de personen die hulp zouden moeten bieden het probleem niet zien en net het foute advies geven waardoor de kinderen juist nog meer in de armen van de misbruikers geduwd worden. We denken dan aan parket, rechters, en niet in het minst aan zogenaamde ‘experten’ die veel geld verdienen aan de miserie van anderen, doch bitter weinig kennis terzaken hebben. Analoog aan de lijst met immorele advocaten die meewerken aan kindermishandeling, maken we hier, alweer op basis van verschillende gecontroleerde dossiers een lijst op van ‘experten’ die volgens ons absoluut te mijden zijn als er sprake is van ouderverstoting:

  • Triangel vzw: Noemt zichzelf een ‘multidisciplinair expertisebureau’ dat voor véél geld hoogdravende ‘expertises’ aflevert waarbij een waslijst namen van professoren gevoegd wordt om indruk te maken op de rechters, die dan ook gretig gebruik maken van Triangel. In de praktijk worden de onderzoeken vaak uitgevoord door studenten zonder kennig van zaken; wij hebben ettelijke dossiers gelezen waarin alle elementen van ouderverstoting overduidelijk aanwezig waren, doch waarin de schuld volledig bij de niet-verstotende ouder werd gelegd, met alle nefaste gevolgen vandien voor de betrokken kinderen.